Diclaimer

Įvertinimas/rating:
 • 5/5 - Gaminys vertas dėmesio, kartotinas, labai patiko priekaištų neturiu 
 • 5/5 - The product worth attention, repurchasable, I liked it and don't have any complaints
 • 4/5 - Gaminys tikrai geras, radau minusų, bet kartočiau
 • 4/5 - The product is really good, I found few things that I didn't like, I would repurchase it
 • 3/5 -  Gaminys vidutinis, stebuklų nedaro, galbūt kartočiau
 • 3/5 The product is modest, it does not do wonders, I may repurchase it
 • 2/5 - Gaminys veikia, tačiau neatlieka savo aprašyme paminėtų funkcijų 
 • 2/5 - The product works, but does not carry out the functions mentioned in its description
 • 1/5 - Gaminys turi daugiau trūkumų nei privalumų, nekartočiau
 • 1/5 - The product has doesn't do anything, not repurchasable

Disclaimer: 
 • Mano nuomonė paremta savais potyriais ir bandymais. Gaminio įvertinimas yra objektyvus ir tai nereiškia, jog man tinkantis gaminys tiks ir jums.
 • Man niekas nemoka už gaminių platinimą, o apie gautus išmėginti gaminius iš anksto pranešu skaitytojams.
 • Tinklaraščio rašymas yra mano pomėgis, o ne darbas.
 • Aš priimu nemokamus mėginio ir pilno dydžio gaminius, tačiau tai neturės įtakos mano nuomonei.
 • Nuotraukos kaip ir įrašai yra privati šio puslapio nuosavybė.
 •  Ne mano naudojamų nuotraukų šaltiniai bus nurodyti.
EN
 • My opinion is based on my own experiences and experiments. The product rating is objective and this does not mean that the product that work good for me will do the same to you
 • I do not get pid for distributing products to anyone, and I will notify readers about the products I have been tested for.
 • Blogging is my hobby and not my job.
 • I accept free samples and full size products, but this will not affect my view.
 • Photos like posts are privately owned by this page.
 • The sources of my used photos will be specified.